Pelai Centre i RodaliesPelai Centre i Rodalies

L'Associació

Pelayo Street and Rodalies have a long tradition as a commercial hub for Barcelona citizens and for the visitors. Thanks to a varied and quality offer, as well as being a prime and accessible location, it has maintained as one of the main commercial benchmark.

El carrer Pelai i Rodalies disposa d'una llarga tradició com a eix comercial pels barcelonins i els visitants de la ciutat. Gràcies a una oferta variada i de qualitat i una ubicació privilegiada i accessible, s'ha mantingut com un dels punts comercials de referència a la ciutat de Barcelona.

La calle Pelayo y Rodalies dispone de una larga tradición como eje comercial para los barceloneses y los visitantes de la ciudad. Gracias a una oferta variada y de calidad y una ubicación privilegiada y accesible, se ha mantenido como uno de los puntos comerciales de referencia.

Mapa

Pelayo Street and Rodalies have a long tradition as a commercial hub for Barcelona citizens and for the visitors. Thanks to a varied and quality offer, as well as being a prime and accessible location, it has maintained as one of the main commercial benchmark.

El carrer Pelai i Rodalies disposa d'una llarga tradició com a eix comercial pels barcelonins i els visitants de la ciutat. Gràcies a una oferta variada i de qualitat i una ubicació privilegiada i accessible, s'ha mantingut com un dels punts comercials de referència a la ciutat de Barcelona.

La calle Pelayo y Rodalies dispone de una larga tradición como eje comercial para los barceloneses y los visitantes de la ciudad. Gracias a una oferta variada y de calidad y una ubicación privilegiada y accesible, se ha mantenido como uno de los puntos comerciales de referencia.